Stort tack för att du tar dig tid att ge oss värdefull feedback!

Fråga.1
Vilka TVÅ funktioner saknar du på laget.se idag? *

Det är viktigt att du endast anger de två funktioner som du helst skulle önska fanns på laget.se och inte fler än så. Ange gärna en kort beskrivning av dessa två funktioner.

Fråga.2
Vilka TVÅ förbättringar skulle du önska på befintliga funktioner på laget.se idag? *

Åter igen, viktigt att du endast anger de två förbättringar du helst önskar. Ange gärna en kort beskrivning av dessa två förbättringar.

Vi kommer tyvärr inte kunna ge dig någon återkoppling på de svar du ger och heller inga garantier på att de genomförs.

Dina svar är dock otroligt viktiga för oss i vårt förbättringsarbete!